ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย 204 หมู่ที่ 1 ถนนชัยสงคราม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 tel.053-699210 fax.053-699392