นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล
นายอำเภอปาย

 


นายเฉลิมชัย จารุมณี
สาธารณสุขอำเภอปาย

  

 

สาระน่ารู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารเมืองปาย
เยี่ยมชม Gallery Sasook pai

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 โพสเมื่อ 04 มีนาคม 2559  11:29 น.


รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

 

 โพสเมื่อ 06 มีนาคม 2558  17:12 น.


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

 โพสเมื่อ 06 มีนาคม 2558  16:26 น.


ต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

 

 โพสเมื่อ 23 มกราคม 2558  11:06 น.


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตก

 

 โพสเมื่อ 23 มกราคม 2558  17:01 น.


ดูเพิ่มเติมอีกคลิ๊กที่นี่


Sasookpai Online App

รายงานค่า CI
แอพไข้เลือดออก

รายงานค่า HI
แอพไข้เลือดออก

แจ้งควบคุมโรคออนไลน์

     

รายงานการประชุม
คปสอ.ปาย

รายงานการประชุม
กวป.สสอ.ปาย

รายงานการประชุม
รพ.สต.ปาย

     

รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร รพ.สต.ปาย

ผลการส่งรายงานประชุมประจำเดือ

 

Sasookpai Data Center

รายงานคัดกรองเบาหวาน

รายงานคัดกรองความดัน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

 

 

 

 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


นายประเสริฐ กิจสวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

LinkHealth

เครือข่าย รพ.สต.

 

อำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง

 

เมืองปายสุขภาพดี
80 ปียังแจ๋ว