เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๕

 

 

 

          วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลตำบลปาย ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอปาย ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีพระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี เจ้าคณะอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนปายวิทยาคาร

 

 

 

Update เมื่อวันที่  01 ส.ค. 2555  เวลา 17:52 น.